Εκπαίδευση

Φυσική Ι Φυσική ΙΙ Εργαστήριο Φυσικής Ι Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ Ενεργειακά Συστήματα: Θεωρία και Εφαρμογές   ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιβάλλον (2008), Χαβιαρόπουλος, Τσελεπής, Αηδόνης Ήπιες κα;ι Ανανεώμιμες πηγές ενέργειας, 2ο Κεφάλαιο, Μπαλάρας, Αργυρίου, Renewable Energy Resources, 2nd edition, John Twidell and Tony Weir